ul. Promenada 5, Sianożęty, 78-111 Ustronie Morskie

REGULAMIN POBYTU „PROMYCZEK” Sianożęty 

Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości Gości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.promyczek-domki.pl, bądź w drodze indywidualnego zapoznania się Gości przy dokonywaniu czynności meldunkowych.
 
 1. Pobyt na terenie „PROMYCZKA” jest możliwy po wcześniejszej akceptacji Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez właścicieli oraz pracowników i obowiązuje od dnia 20 czerwca 2010 r do odwołania.
 3. Goście korzystający z naszych usług zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów BHP, Ppoż. oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń pracowników lub właścicieli obiektu.
 4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości. Goście mają obowiązek okazania dokumentu z fotografią (Ustawa z dn. 10.04.1974 o Ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960).
 5. Zgodnie z brzmieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych – osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o naszych Gościach.
 6. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu. Obiekt wynajmowany jest na doby.
 7. Zabrania się wprowadzania na teren ośrodka osób nie zameldowanych w „PROMYCZKU”.
 8. W „PROMYCZKU” obowiązuje doba hotelowa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 9:00 w dniu wyjazdu.
 9. Wjazd i parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
 10. Parking dla Gości „PROMYCZKA” jest bezpłatny, niestrzeżony.
 11. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani rzeczy w nich pozostawione.
 12. Do jednego domku przypisane są maksymalnie dwa miejsca parkingowe.
 13. Obiekt jest zamykany w godzinach ciszy nocnej.
 14. Cisza nocna obowiązuje wg ogólnie przyjętych zasad w godz. 22:00 – 06:00.
 15. Możliwy jest pobyt ze zwierzakiem po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Zwierzak na terenie ośrodka musi być pod opieką właściciela i na smyczy.
 16. W momencie przekazania Gościom klucza do Wynajmowanych pomieszczeń stają się Oni za nie odpowiedzialni.
 17. Za zgubiony klucz Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50,00 PLN.
 18. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności wynikające z przyczyn od nas niezależnych np. przerwa w dostawie prądu czy wody. 
 19. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaj uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z ich winy lub winy osób odwiedzających. Po konsultacji z właścicielem zostaną Oni obciążeni kosztami naprawy.
 20. Na terenie „PROMYCZKA” zabronione jest:
  1. Odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownika
  2. Zakłócanie spokoju i wypoczynku innym osobom przebywającym na terenie obiektu
  3. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 21. Właściciel lub pracownicy „PROMYCZKA” mogą wówczas odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy naruszają te zasady. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. Będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. zachowującym się agresywnie lub wulgarnie.
 22. Goście naruszający zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 23. Dzieci przebywające na placu zabaw muszą być pod opieką dorosłych.
 24. „PROMYCZEK” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane na terenie ośrodka.
 25. „PROMYCZEK” nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, innych kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 26. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez naszych Gości zasad i zarządzeń zawartych w Regulaminie.
 27. „PROMYCZEK” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Reklamacje co do jakości naszych usług Goście są proszeni zgłaszać nie później niż dwie doby od zakwaterowania. Reklamacje składane w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane. 
 28. Domki przeznaczone są maksymalnie do 6 osób z możliwością dostawki dla dwóch osób za dodatkową opłatą 80 zł od osoby za dobę po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem ośrodka lub kierownikiem.
 29. Wynajmujący zobowiązany jest pozostawić domek w dniu wyjazdu w stanie jakim go zastał.
 30. Należność za energię elektryczną pobierana jest w dniu wyjazdu wg stanu licznika zamieszczonego w każdym domku. Opłata wynosi  2,00 zł za 1 kWh.
 31. W trakcie opuszczania domku goście zobowiązani są do zdjęcia pościeli.
 32. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia w domkach.
 33. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres. Jeżeli będzie to napotykało trudne do przezwyciężenia trudności, ośrodek może zastosować procedurę przewidzianą w art. 183 § 2 i następne kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U. 64.16.93 z pózn. zm.).
 34. Uzupełnienie niniejszego Regulaminu stanowią:
  1. CENNIK USŁUG – określający opłaty za zakwaterowanie,
  2. REGULAMIN REZERWACJI – określający zasady dokonywania i anulowania rezerwacji.
 35. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  1. Na stronie internetowej www.promyczek-domki.pl
  2. W drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych
  3. W każdym domku 
×